Home » Usługi » Tłumacz przysięgły

Wymogi unijne powodują, że praca w innym kraju aniżeli Polska wymaga od nas tłumaczenia rozlicznych pism. Są to dowody prywatne, prawa jazdy, świadectwa maturalne, czy również dyplomy ukończenia studiów. Mimo to sami takiego pisma nie możemy przełożyć na obcy język. Do tego jest pomocny tłumacz przysięgły, który wykona dla nas każde tłumaczenie. Powinniśmy pamiętać, że tłumaczenia takie muszą posiadać pieczęć stwierdzającą uprawnienia tłumacza, lub też placówki w jakiej funkcjonuje. Biuro tłumaczeń http://www.izabela-koziel.pl posiada kilku zawodowców posiadających należyte certyfikaty stwierdzające jego „przysięgłość”. Po uiszczeniu dobrej zapłaty otrzymujemy kilka kopii przetłumaczonego dokumentu. Co ciekawe tłumacz przysięgły tłumaczy nie tylko treść dokumentu, ale również musi przedstawić każdą pieczątkę zawartą w dokumencie, zarówno z wyglądu, jak i ze względu na zawarte w niej słowa. Z takimi dokumentami jesteśmy w stanie się już poruszać w kraju, w którym przetłumaczone dokumenty były nam wymagane. Nikt nie może podważyć pracy wykonanej przez tłumacza przysięgłego.