Home » Hobby » taneczne stroje

Każdy z nas wie, czym jest taniec, zdoła go zidentyfikować, zatańczyć jak też podać jego charakterystyczne cechy. Taniec zauważamy na ulicy, w telewizji, na przyjęciach i w wielu innych miejscach. Z tańcem mamy także do czynienia w teatrze. Taniec w teatrze stosowany jest w musicalach, które stały się w minionych latach niezwykle atrakcyjne. W nich pojawiają się mażoretki. Musical to muzyczna sztuka, która narodziła się w drugiej połowie XIX wieku. Na początku swojego istnienia nie miała dużej popularności jednakże w miarę upływu czasu zdobyła wielką popularność. Musical to scalenie tańca, śpiewu oraz scen, w których aktorzy w nim występujący wypowiadają określone kwestie. Jednakże autorzy musicali zaczęli odchodzić od scen mówionych i ograniczali się tylko do śpiewu. W dzisiejszych czasach w musicalu używa się rożnego typu tańce, np. balet, taniec współczesny, hip hop jak również rożne gatunki muzyczne jazz, muzykę klasyczną i wiele innych. Spośród wielu kultowych musicali na nadzwyczajną uwagę zasługują: Grease, Chicago, Upiór w operze.

Najstarsze wpisy: