Home » Biznes » Program do planowania urlopów

Gigantyczna korporacja jest jak organizm ludzki – każdy narząd i organ ma obowiązek funkcjonować poprawnie, by całość nie zawiodła. Jeżeli zawiódłby mózg, nic już nie miałoby szans, żeby przywrócić odpowiedni bieg całości przedsięwzięcia. W rzeczywistości takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak faktycznie to on korzystając z pracy reszty ciała ludzkiego, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca można przyrównać do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo szybko aby przestało egzystować. Zgodne kierowanie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszelkie kwestie finansowe niewątpliwie muszą być w firmie prowadzone, jak program do ewidencji czasu pracy. Tu nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją bezsprzecznie narządy, bez jakich ciało ma prawo funkcjonować, choć będzie wówczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z zwierzchników nakłada na niego samego większy zakres obowiązków, tak jak po wyeliminowaniu jednej nerki intensyfikuje się transfer przez drugą.

Najstarsze wpisy: