Home » Motoryzacja » Problemy z ubezpieczeniami OC?

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w niektórych sytuacjach korporacja ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu sumy wypłaconego odszkodowania poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc broni nas przed opłacaniem za szkody, które wyrządziliśmy i trzeba o tym nie zapominać. Spieniężone poszkodowanemu naprawienie szkody z oc będziemy musieli zwrócić ubezpieczycielowi, kiedy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy celowo oraz świadomie. Wtenczas również nie ma co liczyć na Aviva samochód zastępczy. Też w przypadku, gdy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu oraz używek, jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa ma okazję pragnąć zwrotu kwoty, jaką wypłaciła poszkodowanemu z oc. Inną sytuacją, gdy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie pojazdu bez uprawnień. To jednak zależy też, z jakiego powodu pomimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy samochód. Jeśli taka jazda potrzebna była, bowiem staraliśmy się uratować czyjeś istnienie, tężyznę fizyczną bądź też mienie, albo gdy goniliśmy osobę, która oczywiście popełniła przewinienie, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu wypłaconego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tutaj pomaga właściwe Jak zgłosić szkodę w mtu. Jeżeli pozostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienia z polisy oc. Musimy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje również szkody fizyczne jak oraz te na zdrowiu. I nie powinniśmy wyłącznie podróżować samochodem, który uległ wypadkowi – w owym czasie warto wypełnić Compensa zgłoszenie szkody. Oc obejmuje również szkody wyrządzone w czasie wsiadania i wysiadania z wehikułu, a także załadunku i rozładunku tego wehikułu. Powinniśmy niemniej jednak nie zapominać, że to na nas leży obowiązek pokazania powstałych szkód oraz ich wymiarów.

Najstarsze wpisy: