Home » Motoryzacja » Polmack

Logistyka jest określana jako zbiór środków oraz metod potrzebnych by przeprowadzić organizację firmy, lub ewentualnie usługi, przede wszystkim w dziedzinie dystrybucji. W aspekcie firmy jest wiele definicji słowa logistyka, która rozłożyła się od logistyki wojskowej do współczesnego pojęcia sztuki oraz techniki, które zajmują się organizacją przepływu towarów, energii i informacji. Logistyka jest posadą w handlu – zobacz transport logistyka. Czynności logistyczne tworzą system, który jest połączeniem między produkcją a rynkiem, które oddzielone są w pewnych momentach i odległością. Logistyka w jednostkach pokrywa zarządzanie i planowanie działalności oddziałów zakupów, produkcji, transportu, magazynowania, utrzymania oraz dystrybucji. Logistyka w firmach jest każdym ruchem oraz magazynowaniem, który ułatwiłby przepływ produktów z punktu kupna surowców do punktu ich konsumpcji, a też przepływ wiadomości, jakie wprawia się w ruch, i mające na celu danie konsumentowi właściwy poziom usług za roztropną cenę. Jest również częścią zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka jest cząstką administrowania łańcucha dostaw, która planuje, wprowadza i sprawdza wydajny przepływ materiałów oraz magazynowanie towarów, a także informację powiązaną z nimi od miejsca podstawowego do miejsca docelowego, i mająca na celu zaspokoić potrzeby klientów. Logistyka jest zadaniem kolektywu pracowniczego, skierowana na zagwarantowanie działań projektowania i kierowania transferu towarów, informacji i finansów, od miejsca początkowego do miejsca docelowego.

Najstarsze wpisy: