Home » Biznes » Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Nawet w największym stopniu ryzykowni gracze wiedzą, że rozrywka va bank nieczęsto się opłaca. Można albowiem zaprzepaścić wszystko, nie zyskawszy nic. By nie zostać ubogim jak przysłowiowa mysz kościelna warto zabezpieczyć własny kapitał, jaki zamierzamy zainwestować. Ekonomiści radzą wykonanie tak zwanego portfela inwestycyjnego – brokerzy opcji binarnych. Cóż to takiego? Jest to zestaw lokat, czyli akcji, obligacji, inwestycji w dobra kultury, fundusze inwestycyjne oraz tak dalej i tak dalej, o rozmaitej płynności, zyskowności oraz różnym ryzyku. Takie rozłożenie kapitału ma być gwarancją dla inwestora, że w razie zastoju nie utraci on pełnego zainwestowanego kapitału. To w jakich proporcjach inwestor rozłoży swoje finanse zależy jedynie od niego. Jeżeli uwielbia ryzyko czy też stać go na to, aby w razie niepowodzenia poświęcić znaczną sumę pieniędzy może większość kapitału zainwestować w ryzykowne akcje, a resztę zainwestować w bezpieczne lokaty. Jeżeli jednak nie oczekuje wysokich oraz szybkich zysków, a boi się ryzyka to proporcja ma okazję być odwrotna – więcej kapitału przeznaczy na lokaty lub fundusze inwestycyjne, a mniej na akcje lub inwestycje w dzieła młodego malarza. Wypróbuj Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Najstarsze wpisy: