Home » Handel » Gniazdka

W nowo konstruowanych budynkach montowana jest współczesna instalacja elektryczna, dopasowana do przewodzenia energii przeróżnej mocy. Kilkudziesięcioletnie budynki, bądź mieszkania mają w własnych ścianach armatury stare, z wyeksploatowanych materiałów, kładzione według starych, nie stosowanych dziś rozwiązań. Właśnie dlatego przeprowadzając remont takich obiektów, największy nacisk w trakcie prac budowlano – remontowych kładziony jest na wymianę instalacji elektrycznej na całej powierzchni mieszkania i współczesny osprzęt rodzaju żarówki, jaki jest obecnie dostępny. Dawne instalacje nie przewidywały pobierania mocy przez tak kolosalną ilość sprzętów domowych, jaką każdy z nas posiada obecnie. Zbyt wielkie obciążenia mogą być powodem zwarcia instalacji, co w wielu przypadkach doprowadza do pożaru. Żeby zapobiec takim skutkom, ekipa elektryków powinna pozyskać przed remontem wykaz sprzętu domowego, który będzie zainstalowany, w celu wzmocnienia instalacji w miejscach jego zgrupowania. Takim szczególnym punktem jest kuchnia, gdzie często niedostosowana do pragnień instalacja elektryczna może powodować zwarcia, ze względu na wielką ilość urządzeń zasilanych prądem.