Home » Handel » Elektrodrążenie

Są to urządzenia jakimi wolno obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie funkcjonują na tak oznaczanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa uwypukla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu małych części w skutku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Fundamentalnym przyrządem do takiego procesu są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują również w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub także lampy elektronowe. Do na ogół spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kwalifikowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Różnice między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Koronną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki niemal że każdego materiału przewodzącego prąd.